Slažem se

Hrvatskitelekom.hr koristi kolačiće (eng. 'cookies') radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Više o uporabi kolačića saznajte u uvjetima korištenja web stranice. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

SMSbon

Kupite bon SMS porukom, bez kreditnih kartica ili tekućih računa.

Kupovina bona putem pretplatničkog računa

Ako imate pretplatu na HT mobilnu uslugu, možete drugom korisniku na bonove (HT ili Simpa) kupiti bon koristeći uslugu SMSbon - porukom, bez kreditnih kartica ili tekućih računa. Cijena bona bit će vam naplaćena putem vašeg mjesečnog računa za mobilnu pretplatu.
Putem usluge SMSbon mogu se kupiti bonovi od 27.50 kn, 55 kn, 110 kn i 220 kn.

Uvođenje Naknade za pristup mobilnoj mreži

Obavještavamo korisnike bonova HT-a da će se od 10.7.2014. primjenjivati Naknada za pristup mobilnoj mreži u iznosu od 10% na postojeće vrijednosti bona. Primjerice, dosadašnji bon od 50 kn korisnik će ubuduće plaćati 55 kn (50 kn dostupno za korištenje te 5 kn Naknada). Stari bonovi kupljeni prije 10.7.2014. moći će se i dalje koristiti bez dodatne naknade.

Promocija „10% više“ na pojedinim kanalima prodaje bonova (webshop, Moj Telekom, SMSbon, HALObon i automatska nadoplata) ostaje nepromijenjena te će se dodatnih 10% iznosa računati od ukupne cijene bona. Primjerice, za bon cijene 55 kn korisnik će dobiti ukupno 55,5 kn raspoloživog iznosa za potrošnju (50 kn na račun i dodatnih 5,5 kn na bonus račun zbog promocije, a 5 kn se oduzima za Naknadu).
Saznajte više o Naknadi za pristup mobilnoj mreži »

Korištenje uslugom (bez unosa koda)

 • Pošaljite SMS poruku na broj 13240, upišite iznos kuna kojim želite nadoplatiti račun te znak #, u nastavku upišite telefonski broj računa koji želite nadoplatiti i znak #. Ako želite, nakon iznosa i broja možete napisati popratnu poruku od najviše 90 znakova

  Prima: 13240

  55#0981234567#Vaša poruka

 • Stići će vam poruka da odaberete kako želite kupiti bon. Odaberite 2. Pretplatnickim racunom

  Prima: 13240

  2

 • Stići će vam poruka da odaberete koliko često želite nadoplaćivati željeni broj. Možete odabrati jednom mjesečno (1), jednom u 2 mjeseca (2), jednom u 3 mjeseca (3) ili samo ovaj put (4).

  Prima: 13240

  4

 • Primit ćete poruku za potvrdu kupnje. Ukoliko želite nadoplatiti bon, odgovorit ćete s porukom DA

  Prima: 13240

  DA

 • Stići će vam poruka s potvrdom da je transakcija uspješno obavljena.

  Od: 13240

  Uspjesno ste nadoplatili racun 0981234567 bonom u vrijednosti 50 kn. Serijski broj bona je 000xxxxxxxxxxxx, a bon vrijedi 60 dana.

 • Korisniku kojem ste nadoplatili račun stići će obavijest o nadoplati i pozdravna poruka.

  Od: HT

  Vas racun je nadoplacen sa 50kn od broja 0981234567 Vaša poruka

Korištenje uslugom (s unosom koda)

 • Pošaljite SMS poruku na broj 13240, upišite iznos kuna kojim želite nadoplatiti račun.

  Prima: 13240

  55

 • Stići će vam poruka da odaberete kako želite kupiti bon. Odaberite 2. Pretplatnickim racunom

  Prima: 13240

  2

 • Primit ćete poruku za potvrdu kupnje. Ukoliko želite nadoplatiti bon, odgovorit ćete s porukom DA

  Prima: 13240

  DA

 • Nakon toga primit ćete SMS poruku s podacima o nadoplati računa: 14-znamenkasti tajni broj, serijski broj i vrijeme valjanosti bona.

  Od: 13240

  Kupili ste bon u vrijednosti od 55 kn. Tajni broj za nadopatu je xxxxxxxxxxxxxxx. Serijski broj bona je xxxxxxxxxxxxxx, a bon vrijedi 60 dana.

 

Automatska nadoplata pretplatničkim računom

 • Pošaljite SMS poruku na broj 13240, upišite iznos kuna kojim želite nadoplatiti račun te znak #, u nastavku upišite telefonski broj računa koji želite nadoplatiti i znak #. Ako želite, nakon iznosa i broja možete napisati popratnu poruku od najviše 90 znakova

  Prima: 13240

  55#0981234567#Vaša poruka

 • Stići će vam poruka da odaberete kako želite kupiti bon. Odaberite 1. Pretplatnickim racunom

  Prima: 13240

  1

 • Stići će vam poruka da odaberete koliko često želite nadoplaćivati željeni broj. Možete odabrati jednom mjesečno (1), jednom u 2 mjeseca (2), jednom u 3 mjeseca (3) ili samo ovaj put (4).

  Prima: 13240

  1

 • Primit ćete poruku za potvrdu kupnje. Ukoliko želite da se tereti vaš pretplatnički račun, odgovorit ćete s porukom DA

  Prima: 13240

  DA

 • Stići će vam poruka s potvrdom da je transakcija uspješno obavljena. Ugovorena nadoplata bona će se automatski izvršavati svakog 8. u mjesecu.

  Od: 13240

  Uspjesno ste ugovorili nadoplatu racuna 0981234567 bonom u vrijednosti 55kn jednom mjesecno.

Deaktivacija automatske nadoplate

 • Pošaljite SMS poruku na broj 13240, upišite NE te znak #, u nastavku upišite telefonski broj računa za koji želite deaktivirati automatsku nadoplatu.

  Prima: 13240

  NE#098123456

 • Primit ćete poruku za potvrdu deaktivacije. Ukoliko želite deaktivirati automatsku nadoplatu pošaljite DA

  Prima: 13240

  DA

 • Stići će vam poruka s potvrdom da je automatska nadoplata uspješno otkazana.

  Od: 13240

  Uspjesno ste otkazali automatsku nadoplatu za broj 098123456.

Cijena usluge

Aktivacija SMSbona kupovine se ne naplaćuje, baš kao ni primljene i poslane SMS poruke vezane uz nadoplatu računa.

Korištenje ove usluge naplaćuje se na prvom sljedećem mjesečnom računu i vidljivo je na njegovom ispisu. Najviši mjesečni iznos kupljenih bonova je 220 kn. Uslugu SMSbon mogu koristiti pretplatnici čiji je korisnički račun aktivan.