Što je EKI?

EKI je skraćenica čije značenje je elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i predstavlja svu infrastrukturu potrebnu za pružanje telekomunikacijskih usluga. EKI čine kabelska kanalizacija, antenski stupovi i prihvati, podzemni i nadzemni (zračni) kabeli, stupovi (drveni, betonski, čelični), cijevi, zdenci, ormarići i razne vrste priključnih elemenata kojima se kabeli učvršćuju na objekte (kuće, zgrade) s pripadajućim kutijama i/ili ormarićima.

EKI je Zakonom o elektroničkim komunikacijama proglašena od interesa za Republiku Hrvatsku zbog čega je izmještanje iste posebno regulirano.

U blizini EKI nije dozvoljeno izvoditi radove ili graditi građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te infrastrukture.

Ako izvodite radove na svom objektu ili nekretnini na kojoj se nalazi EKI Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: EKI HT-a) te je zbog radova potrebno pomaknuti/izmjestiti EKI, potrebno je pravodobno podnijeti zahtjev za izmještanjem EKI. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 30 dana prije planiranog početka radova u slučaju privremenih izmještanja. Kod većih zahvata i složenih izmještanja zahtjev je potrebno podnijeti u fazi izrade projektne dokumentacije za radove i/ili gradnju. Zahtjev podnosi (su)vlasnik nekretnine ili ovlašteni opunomoćenik.

Privremena izmještanja

Privremena izmještanja su situacije u kojima se postojeća EKI HT-a (npr. krovni/zidni nosač zračne mreže, kabel i/ili zidni ormarić) privremeno izmiče zbog radova (npr. na krovu/fasadi… objekta) te se po dovršetku radova vraća na istu poziciju.

Ukoliko radovi na nekretnini zahtijevaju privremeno izmještanje EKI HT-a, potrebno je pravovremeno podnijeti zahtjev za izmještanjem najkasnije 30 dana prije planiranog početka radova.

U zahtjevu je potrebno upisati podatke o (su)vlasniku nekretnine kao i podatke o nekretnini s koje se traži privremeno izmještanje EKI, zatim ukratko opisati što je predmet izmještanja i u konačnici potpisati zahtjev. Potpisivanjem zahtjeva dajete i svoju suglasnost da se EKI HT-a vrati na istu poziciju nakon što izvedete potrebne radove na svojoj nekretnini.

Uredno popunjeni i potpisani zahtjev dostavite u HT, elektroničkim putem ili putem pošte na:
 1. Privatni korisnici
  1. Hrvatski Telekom d.d. p.p. 526 10002 Zagreb,
  2. e-mailom na izmjestanje.privatni@t.ht.hr
 2. Poslovni korisnici
  1. Ako ste poslovni korisnik zahtjev za izmještanje EKI HT-a preuzmite ovdje.
Nakon što ste ispravno popunili i dostavili zahtjev, javit će vam se djelatnik HT-a s kojim ćete dogovoriti detalje izmještanja.
Privremena izmještanja u pravilu se izvode u predviđenom roku od 30 dana od dana zaprimanja kompletnog Zahtjeva.
VAŽNO: Zahtjevi koji nisu ispunjeni sa svim potrebnim podacima i/ili nije kompletna dokumentacija smatrat će se nepotpunima i po njima se neće postupati.

Trajna izmještanja

Trajna izmještanja podrazumijevaju situacije u kojima nije moguće izvesti vraćanje EKI HT-a na prvobitnu poziciju. Takva izmještanja mogu biti jednostavna ili složena.

Jednostavna izmještanja ne zahtijevaju velike zahvate u prostoru, mogu se izvesti bez ishođenja građevinske dozvole i uz dogovor s (su)vlasnikom nekretnine na koju se EKI HT-a izmješta (primjerice pomicanje stupa unutar iste nekretnine, promjena pozicije krovnog/zidnog nosača na istom objektu, premještanje podzemnog kabela (horizontalno/vertikalno) na istoj nekretnini i sl.)

Složena izmještanja zahtijevaju izradu projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole i riješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na koje se EKI HT-a treba izmjestiti (izmještanje EKI HT-a izvan postojeće nekretnine na nekretnine u javnom ili privatnom vlasništvu isl.)

Ako radovi na objektu zahtijevaju trajno izmještanje EKI HT-a, potrebno je pravovremeno podnijeti HT-u zahtjev za izmještanjem. Zahtjev za trajna izmještanja potrebno je podnijeti u fazi projektiranja novog objekta kako bi se na vrijeme definirao novi položaj EKI i vremenski okvir u kojem je takvo složeno izmještanje moguće izvesti.

Zahtjev može podnijeti vlasnik (ako je više suvlasnika, svi suvlasnici zajedno) nekretnine ili ovlašteni opunomoćenik.

U zahtjevu je potrebno upisati podatke o (su)vlasniku nekretnine kao i podatke o nekretnini s koje se traži izmještanje EKI, ukratko opisati što je predmet izmještanja, priložiti vlasničku dokumentaciju te dokumentaciju temeljem koje se izvode radovi (građevinska dozvola, preslika naslovnice i tehničkog opisa iz glavnog projekta itd.) i u konačnici potpisati zahtjev. Potpisivanjem zahtjeva dajete i svoju izjavu kojom jamčite kako su navedeni podaci potpuni i točni te da je izmještanje EKI HT-a nužno radi gradnje ili izvođenja radova.

Uredno popunjeni i potpisani zahtjev dostavite u HT, elektroničkim putem ili putem pošte na:
 1. Privatni korisnici
  1. Hrvatski Telekom d.d. p.p. 526 10002 Zagreb,
  2. e-mailom na izmjestanje.privatni@t.ht.hr
 2. Poslovni korisnici
  1. Ako ste poslovni korisnik zahtjev za izmještanje EKI HT-a preuzmite ovdje.
Nakon što ispravno popunite zahtjev povratno ćemo vam se javiti oko detalja izmještanja i očekivanog roka.
Skrećemo posebnu pozornost kako rokovi trajnih izmještanja ovise o kompleksnosti samog zahvata i mogu trajati od 90 do 360 dana od dana zaprimanja kompletnog Zahtjeva.
VAŽNO:
  Zahtjevi koji nisu ispunjeni sa svim potrebnim podacima i/ili nije kompletna dokumentacija smatrat će se nepotpunima i po njima se neće postupati.

  Zahtjevu je potrebno priložiti:
 • vlasničku dokumentaciju
 • Akt o građenju (građevinska dozvola ili preslika naslovnice i tehničkog opisa iz glavnog projekta) ako se radi o radovima/gradnji za koje se izdaje akt o građenju.
Koje su obveze investitora radova ili građevine?
Troškovi izmještanja priključnog elektroničkog komunikacijskog voda (PEKV)
Zaštita EKI