Kako do naše korisničke podrške

Poslovni korisnici to mogu vidjeti ovdje.

Moj Telekom

Najjednostavnije upravljanje uslugama, pregled i plaćanje računa očekuje vas na mobilnoj aplikaciji:

iOS aplikacija google-play

Svojim uslugama možete upravljati i na
Moj Telekom Portalu.

Društvene mreže

Online chat

FB Messenger

E-mail

abuse@t.ht.hr
Prijava zlouporaba na internetu

tehnicka.podrska@t.ht.hr
Tehnička podrška

info@t.ht.hr
Služba za korisnike

prigovori@t.ht.hr
Podnošenje prigovora

Telefon

0800 9000
Telefonska podrška

+385 98 159 000
Telefonska podrška za pozive iz inozemstva

060 516 000
Premium telefonska podrška

Telefax

098 1569 i 0800 9009

Adresa

Pišite nam na:
Hrvatski Telekom d.d.
PP 526
10002 Zagreb