HT pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika u skladu s važećim propisima. Zaštita privatnosti korisnika HT-a sastavni je dio naših usluga i proizvoda. HT svojim korisnicima želi pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka.

U dokumentu Politika zaštite privatnosti korisnika HT-a možete pronaći detaljne informacije o tome koji se osobni podatci korisnika prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe te kako se štite. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt HT-a.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode HT-a koji uključuju obradu osobnih podataka (npr. mobilne usluge, fiksne usluge, MAXtv, Simpa, bonbon). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje podnose zahtjev ili koriste usluge HT-a. No, uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.

Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta i primjenjuje se od 23. svibnja 2018.
Radi usklađenja s Politikom od istog datuma izmijenit će se i Opći uvjeti za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma te Opći uvjeti za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma.

Politika zaštite privatnosti korisnika Hrvatskog Telekoma (PDF)»
Opći uvjeti za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma (PDF)»
Opći uvjeti za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma (PDF)»

Privole

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvo isleno izražavanje želja korisnika kojom se daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na tog korisnika (tzv. opt-in). Privola nije nužna za sve obrade podataka – npr. kad se podatci o prometu obrađuju radi izrade računa za pruženu uslugu. Privola se može besplatno dati i uskratiti u svakom trenutku.
Koje promjene donosi novi koncept privola iz Politike zaštite privatnosti korisnika HT-a?
Način administracije privola
Što je sa „starim“ privolama?

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira zaštitu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.
Kako mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanjem prava na zaštitu osobnih podataka?
Na koga se odnosi GDPR?
Koje vrste osobnih podataka HT prikuplja?
Koliko dugo HT čuva vaše podatke?
Kako i u koju svrhu HT obrađuje vaše podatke?
Koja su moja prava u vezi s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka?
Kome HT prosljeđuje moje osobne podatke?

Naziv ponude

Ispravak osobnih podataka možete ostvariti na prodajnom mjestu uz predočenje dokumenta temeljem kojih se traži ispravak.

Osobne podatke koje ste naveli prikupljamo u svrhe kontaktiranja korisnika. Ujedno jamčite da su podaci koje ste naveli Vaši osobni podaci. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka možete vidjeti u
Politici zaštite privatnosti korisnika HT-a.