dobro je znati

Kako zaštititi opremu?

Iznenadno nevrijeme sve je češća pojava koja može oštetiti telekomunikacijsku i elektroničku opremu. Ovi savjeti pomoći će vam zaštititi opremu i smanjiti rizik od prekida telekomunikacijskih usluga.

izvucite kabel iz utičnice

Telefonski (mrežni) kabel

Ne pomaže samo isključiti uređaj, već kabele treba fizički izvući iz utičnice. Tako ćete zaštititi urađaje od udara groma koji unatoč gromobranu može proći kroz električne i telefonske kabele.

Mrezni kabel
izvucite kabel iz utičnice

Kabel za struju

Jednako kao i telefonski kabel, i kabel za napajanje električnom energijom izvucite iz utičnice. Tako ćete najbolje zaštititi svoje uređaje od udara groma.

Kabel za struju

Isto savjetujemo i za antenski kabel u slučaju da imate televizor spojen na vanjsku antenu. Po završetku nevremena ne zaboravite ponovno spojiti sve kabele i uključiti uređaje.

Oprema je ipak oštećena

Prijavite i pratite smetnju putem Moj Telekom aplikacije

Preuzmite aplikaciju
google-play
iOS aplikacija

Isto možete i preko naše web stranice. Potrebna je Telekom ID prijava.

Pojavila mi se crna slika ili greška x391 na MAXtv-u
Nemam internet / ne vidim Wi-Fi mrežu