Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA.

ICT Kolokacija je usluga koja vam omogućava smještaj servera u sigurnom data centru Hrvatskog Telekoma, uređenom prema najvišim TIER 3 standardima. Usluga uključuje smještaj vaših servera, energetiku te mrežni pristup opremi.

Pošaljite upit

Tko treba uslugu kolokacije servera?

Tvrtke koje imaju postojeću serversku infrastrukturu smještenu u neadekvatnim prostorima

Tvrtke koje žele bez dodatnih kapitalnih ulaganja iskoristiti sve prednosti ove usluge po pitanju tehničke i sigurnosne raspoloživosti uz 0-24 podršku

Tvrtke koje žele implementirati Disaster Recovery Site, a žele izbjeći kapitalna ulaganja u tehničku i sigurnosnu infrastrukturu, a pri tome žele koristiti svoju opremu

Tvrtke koje posluju na više lokacija (mogućnost centralizacije serverske infrastrukture)

Tvrtke koje žele smanjiti troškove održavanja serverske infrastrukture

Strogo kontroliran i siguran podatkovni centar

Smjestite svoje servere u data centar uređen prema TIER 3 standardima

Redundantna klimatizacija, toplo-hladne zone

Objekt otporan na velika opterećenja i utjecaj voda

Neprekidno napajanje (UPS, generator, vlastita trafostanica)

Fizička zaštita (kontrola pristupa, upozoravajući sustavi)

Zaštita od požara (vatrodojavni sustav i automatsko gašenje požara inertnim plinom FM200)

Nadzor 24/7 (napajanja, klimatizacije, dostupnosti)

Fizički i konzolni pristup kolociranoj opremi

Certifikat ISO/IEC 27001:2015 za korporativnu sigurnost i odsjeka za cyber i podatkovnu sigurnost. Certifikat ISO 9001:2008 za upravljenje korporativnom strategijom i ljudskim resursima.

Data centar uređen prema TIER 3 standardima (raspoloživost 99,982%; 1,6 sati dozvoljenih nenajavljenih prekida godišnje; redundancija (N+1))

U paket je uključen i pristup kolociranoj opremi (internet, postojeća privatna ili metro mreža). Korisnik uz smještaj dobiva i dedicirani mrežni pristup svojoj opremi.

Dva neovisna spoja s vanjskom telekom mrežom - mrežna infrastuktura dolazi iz dva neovisna čvorišta.

SMART POWER DISTRIBUTION UNITS (SPDU) - “Pametne” energetske letve unutar racka - dvostrano redudantno napajanje korisničke opreme.

Zašto smjestiti servere u Data centar Hrvatskog telekoma?

Dedicirani pristup

Unutar svakog paketa korisnik dobiva dedicirani mrežni pristup svojoj opremi s javnom IP adresom.

Bez velikih troškova

Odaberete li smještaj opreme u našem Data centru, izbjegavate ogromna kapitalna ulaganja za opremanje vlastitog data centra.

Cjelovito rješenje

Odabirom naše usluge dobivate cjelovito i kvalitetno rješenje koje vam omogućuje jedinstveni pružatelj usluge.

Podrška

Mjesečna naknada uključuje i 24/7 tehničku podršku naše Službe za korisnike.

Svjetski standard

Vaša oprema bit će smještena unutar Data centra prostora visoke raspoloživosti, koji zadovoljava sve tehničke i sigurnosne propise.

Smart Hands & Eyes

Unutar ove dodatne usluge dobivate podršku na terenu, bez potrebe za fizičkim prisustvom.

Saznajte više o našem podatkovom centru

Lokacija i gradnja
 • Data centar (podatkovni centar) je smješten u Zagrebu.
 • Dovoljna je udaljenost (više od 100 m) od benzinskih pumpi i drugih spremišta otrovnih, eksplozivnih, nagrizajućih ili sličnih materijala.
 • Dovoljna je udaljenost od prijevoznih putova kojima se često prevoze opasni materijali.
 • Građevina je izgrađena s odgovarajućom projektnom dokumentacijom, usklađena sa zakonskom i normizacijskom regulativom.
 • Mogućnost unosa teške opreme je osigurana (pristup viličarom i teretni lift), vrata visine 2,2 m, širine do 2 m.
 • U server salama ugrađen je podignuti dvostruki pod visine 90 ili 60 cm, s visinom od podignutog poda do stropa više od 300 cm. Podignuti pod je električki uzemljen, a ispod njega se nalaze senzori za vodu, vlagu, vatru, dim, plin i prašinu. Podignuti pod podnosi ravnomjerno raspoređen teret do opterećenja od 1500 kN ili do 290 kN točkasto raspoređenog opterećenja.
Klimatizacija i hlađenje
 • Rashladni sustavi sastoje se od kombinacije rashladnih sustava na vodu i klima jedinica ugrađenih za sve serverske prostorije, tako da je uvijek instaliran barem jedan redundantni rashladni ormar u svakoj pojedinoj sistem sali.
 • Temperatura se održava u granicama 22 ± 2°C, a vlažnost zraka u server salama je u granicama 50 ± 20%. Za svaku sistem salu postoji ugrađen sustav za dovod svježeg zraka opremljen pročistačima zraka, indikatorima plina i dovodom svježeg zraka kapaciteta 1-2 izmjene po satu.
 • U sistem salama su instalirani ormari za smještaj opreme čime je ostvareno odvajanje toplo hladnih zona.
Električna energija
 • Napajanje električnom energijom iz elektrodistributivne mreže izvedeno je iz vlastite trafostanice preko tri neovisna srednjenaponska ulaza od strane HEP-a.
 • Dovoljna je udaljenost od prijevoznih putova kojima se često prevoze opasni materijali.
 • Posebno su ugrađeni u redundantnom radu dizelski agregati (DEA) pojedinačne snage po 1100 kW za pričuvno napajanje električnom energijom s podzemnim sezonskim spremnicima za gorivo kojim se omogućava neprekinuti rad DEA do 72 sata.
 • Besprekidno napajanje servera (UPS sustavi) ostvareno je iz dvije neovisne energetske grane.
 • Omogućeno je i napajanje korisničke opreme iz sustava istosmjernog besprekidnog napajanja (DC sustav).
Sigurnost i zaštita
 • Ustrojena je odgovarajuća alarmna organizacija, nadzor i upravljanje sigurnosnim i drugim sustavima, redovito ispitivanje i održavanje istih te ostale potrebne procedure, kao i slanje alarmnih stanja SMS porukama i porukama elektroničke pošte.
 • Implementiran je CNUC – Centralni Nadzorni Upravljački Sustav koji omogućava centralni nadzor i kontrolu funkcioniranja ugrađenih uređaja i opreme.
 • Zaštitarska služba u pojedinom objektu je stalna (24x7x365).
 • Protuprovalni standard je ostvaren ugradnjom odgovarajućih čvrstih materijala u izgradnji objekta i formiranjem serverskog prostora kao dark room, bez vanjskih otvora.
 • Autorizirani pristup – elektronički sustav kontrole ulaska Primion temeljen je na autorizacijskim karticama s odgovarajućom bazom podataka i trajnim zapisom povijesti događaja (osoba, datum, vrijeme ulaska, vrijeme izlaska), koji se može dobiti na zahtjev u nekom od standardnih formata. Autorizacija ulaza je dvostupanjska (kartica i PIN).
Zaštita od požara
 • Zaštita od požara izvedena je sukladno NFPA 75 Standard for the Protection of electronic Computer/Data Processing Equipment: 1999 i LPC Recommendations for loss prevention in EDP and similar installations te odgovarajućoj hrvatskoj zakonskoj regulativi i normalizaciji.
 • Svaka serverska dvorana je ostvarena kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima od materijala požarne otpornosti minimalno 60 minuta, a brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102 standardu.
 • Radi sprječavanja širenja požara i dima klimatizacijski sustav sadrži protupožarne zaklopke izvedene sukladno članku 53. Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/39, preuzeto NN 53/91) i normi HRN DIN 4102.
 • Implementiran je inteligentni automatski sustav za dojavu požara s bilježenjem povijesti događaja; automatski detektori nadgledaju radni prostor te prostore spuštenog stropa i dvostrukog poda; sukladan Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99).
 • Automatsko gašenje ostvareno je 'zelenim plinom' (Novec1230) prostora server sala te prostora spuštenog stropa i dvostrukog poda serverskih dvorana.
 • Prostorije pričuvnog izvora napajanja, akumulatorskih baterija, kao i dizelskih agregata su izvedene kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima požarne otpornosti minimalno 60 minuta; brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102.
 • Svi tehnički sustavi zaštite od požara (Sustav za dojavu požara, protupožarne zaklopke, itd.) imaju odgovarajuću projektnu dokumentaciju odobrenu od MUP-a, nadležne policijske uprave te uvjerenje o funkcionalnosti izdano temeljem ispitivanja sustava od strane ovlaštene osobe, sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) i pripadnim pravilnicima.

Naš data centar ima vrhunske međunarodne certifikate za infrastrukturu, sigurnost i osoblje

Oprema će biti smještena unutar Data centar prostora visoke raspoloživosti koji zadovoljava definirane tehničke i sigurnosne standarde (kontrola pristupa, protupožarna zaštita, redundancija napajanja i hlađenja).

1. Certifikat za sustav upravljanje prema ISO/IEC 27001:2015 za SUIS (ISMS) u HT-u vezan uz pružanje usluga korisnicima upravljan od strane Odjela za korporativnu sigurnost i Odsjeka za cyber i podatkovnu sigurnost.

2. Certifikat ISO 9001:2008 za upravljenje korporativnom strategijom i poslovnim razvitkom te kvalitetom i organizacijskom arhitekturom.

3. Certifikat ISO 9001:2008 za usluge iz područja upravljanja, razvoja i strategije ljudskih resursa te upravljanja odnosim s radnicima.

4. Certifikat Deutche Telekoma HT-u iz područja usklađenosti HT podatkovnih centara s međunarodnim fizičkim sigurnosnim standardima, certificirano 2015. godine.

Usporedba HT kolokacija servera vs. vlastiti smještaj

HT ICT
kolokacija servera

 • Smještaj opreme u profesionalnom prostoru opremljenom po najvišim standardnima
 • Poštivanje sigurnosnih standarda
 • Troškovi energije i povezivanja uključeni u cijenu usluge
 • Od 300 kn po serveru (jedinici ormara) bez nepredviđenih troškova –povezivanje na Internet uključeno u cijenu

Smještanje opreme u
vlastitom aranžmanu

 • Oprema je smještena u neadekvatnom prostoru rizik od oštećenja i kvarova
 • Omogućen je pristup do opreme neautoriziranim subjektima
 • Dodatni troškovi za napajanje i hlađenje na koje uglavnom ne možemo utjecati
 • Cijena varira o potrošnji servera i cijeni energije potrošenoj za hlađenje te trošku za povezivanje prema Internetu.
VS.

Neki od zadovoljnih korisnika HT kolokacije servera

Odaberite kolokaciju servera po mjeri vašeg ureda

 

Basic

Full

Prostor za smještanje*

1 jedinica ormara (rack unit)

1 ormar (rack)

Snaga garantirana po jedinici smještanja

120 W

4 kW

Osnovna brzina pristupa

10 Mbps
(Moguće ugovoriti i veće brzine)

50 Mbps
(Moguće ugovoriti i veće brzine)

IP adresa

Da

Da

Raspoloživost na infrastrukturu DATA centra

Prema TIER 3 standardima

Prema TIER 3 standardima

Mjesečna naknada

300 kn/mj.

7.500 kn/mj.

 

Pošaljite upit

Pošaljite upit

Navedene cijene su bez PDV-a.

Korisnik je dužan osigurati hub/switch za povezivanje svoje opreme.
*1 ormar se sastoji od cca. 42 RU (rack unit-a tj. jedinica ormara).

Smart Hands & Eyes

 

Silver

Gold

Platinum

Razina podrške

Paljenje i gašenje/restart servera

Puna razina podrške**

Puna razina podrške**

Operativno radno vrijeme

8/17

24/7

24/7

Vrijeme odaziva*

1h

1h

30 min

Vrijeme reakcije – Selska i Draškovićeva*

1h

1h

30 min

Vrijeme reakcije – Varaždin*

3h

2h

2h

Količina mjesečnih radova

Do 2 h/mj

Do 5h/mj

Do 10 h/mj

Mjesečna naknada

390 kn/mj.

1.990 kn/mj.

2.990 kn/mj.

 

Pošaljite upit

Pošaljite upit

Pošaljite upit

*Vrijeme reakcije se počinje računati nakon odaziva.

** Puno razina podrške, podrazumijeva sljedeće radnje paljenje/gašenje servera, reset servera, provjere informacije o uređajima, označavanje uređaja, kabliranje opreme, patchatiranje kablova, zamjena naponskog kabla i modula za napajanje (do 5 kablova/mj) i ostale usluge.

Saznajte više o usluzi, zatražite neobvezujuću ponudu ili dogovorite sastanak

Pošaljite upit

Koristan sadržaj

Imate još pitanja?

 • Što je kolokacija?

  Kolokacija označava uslugu kojom se omogućuje smještaj servera ili drugih oblika IT opreme u adekvatan prostor (podatkovni centar). Usluga je namijenjena tvrtkama koje imaju posebne zahtjeve pri smještaju svojih web stranica ili poslovnih aplikacija, baza podataka, arhivske građe i slično. Odnosno, riječ je o tvrtkama koje nemaju ili ne žele imati svoje sistem sale ili manje podatkovne centre.

 • Što je podatkovni centar (data centar)?

  Podatkovni centar (Data centar) predstavlja posebno izgrađene objekte ili prostorije u objektima koji se koriste za smještaj računalnih sustava i njihovih komponenti, kao što su telekomunikacije i sustavi za pohranu podataka. Sastoje se izvora napajanja, komunikacijskih kablova, instrumenata za praćenje stanja u prostoriji i sigurnosnih uređaja, te samih uređaja (servera i slično) na kojima se nalaze poslovne aplikacije ili drugi korisnički podaci.

 • Što označavaju oznake N+1, 2N i slično?

  • Navedene oznake u IT infrastrukturnom smislu označavaju minimalan ili poželjan broj uređaja i sustava koji garantiraju dostupnost cijele infrastrukture.
  • 2N – Redundantni model koji osigurava da svaka komponenta sustava ima rezervu (backup) kako bi se postigao efekt u kojem nema mogućnosti pada sustava (no single point of failure).
  • N+1 – Need+1 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoji rezervni koji se uključuje u slučaju pada primarnog kapaciteta.
  • N+2 – Need+2 odnosno koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoje 2 rezervna koji se uključuju u slučaju pada primarnog kapaciteta ili se treći uključuje u slučaju pada prva dva.
 • Što je UPS?

  Sustav za besprekidno napajanje ili UPS (Uninterruptible Power Supply) - jednostavan je i učinkovit sustav namijenjen neutralizaciji smetnji u električnoj mreži, s ciljem osiguranja kvalitete i kontinuiteta napajanja trošila, neovisno o uvjetima rada električne mreže. Uređaji održavaju stabilan napon te filtriraju smetnje. Korištenjem akumulatorskih baterija se napajaju priključeni uređaji, čak i u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

 • Što je Unit (1U)?

  Često se koristi skraćenica U odnosno primjerice oznaka 1U predstavlja jedan server odnosno jedan Unit koji se smješta u serverski ormar.

Sva pitanja i odgovori

Želite postati naš ICT partner? Ostvarimo zajednički uspjeh, Pridružite nam se.

Imate pitanje? Naša ICT podrška na raspolaganju vam je 24/7.

Kontaktirajte nas

Ne da Vam se tipkati? Nazovite nas, 0800 0005.

Više od 30.000 tvrtki i obrta koristi naše ICT usluge

Pratite potrošnju, doplatite bon i uredite svoje opcije online, ili brigu o svojoj tarifi prepustite drugima uz pomoć portala

Moj Telekom

Od sada i na mobitelu!

 • nadogradite tarifu opcijama
 • saznajte stanje računa
 • promijenite tarifu
 • šaljite besplatne SMS poruke

ŽELITE LI DA VAS KONTAKTIRAMO?

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaša pitanja

Osobne podatke prikupljamo radi kontaktiranja korisnika. Zato je važno da su točno napisani. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka pogledajte u
Politici zaštite privatnosti korisnika HT-a.