Struktura kartica, Upravljanje zadacima

Prikaz kartica

Za dodatne informacije pogledajte: Prikaz kartica

Dodavanje novih kartica

Za dodatne informacije pogledajte: Dodavanje novih klijenata, kartica

Struktura kartica

Kartice se sastoje od sljedećih 10 dijelova:

Ime [1.1.]

Zadano se sastoji od sljedećih dijelova:

 • Tvrtka s osobom za kontakt: Naziv poduzeća + ime zadane osobe za kontakt
 • Tvrtka bez osobe za kontakt: Naziv poduzeća
 • Privatne osobe: Ime klijenta

Za izmjenu imena kliknite na tipku [Spremi ime].

03_1_nev_mentese

Datum izmjene [1.2.]

Za prikaz točnog datuma zadnje izmjene i imena korisnika koji je promjenu izvršio, mišem prijeđite preko riječi »Izmijenjeno…«.

Datum se automatski ažurira ako:

 • ponovno upišete ime klijenta
 • promijenite status ili vlasnika
 • izmijenite vrijednost polja
 • premjestite karticu u koš za smeće

Módosítás
dátuma

Status [1.3.]

Za promjenu trenutnog statusa kartice kliknite na strelicu pokraj polja i odaberite novi status s popisa.

Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba statusa (procesi)

04_statusz

Vlasnik [1.4.]

Vlasnika je moguće i automatski dodijeliti kartici.

05_adatlap_felelos

Ovisno o njihovim pravima neki korisnici imaju pristup samo do vlastitih kartica, a neki imaju pristup i do kartica ostalih korisnika. Svi mogu pristupiti karticama koje nisu dodijeljene niti jednom korisniku.

Za dodatne informacije pogledajte: Korisnici, prava

Tasks [1.5.]

Zadatke treba ispuniti do zadanog roka. Preporučuje se dodati zadatke samo ako ih je moguće ispuniti u kratkome roku.

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje zadacima

06_teendo

Ako koristite upravitelja dolaznom poštom Odgovor možete sastaviti na kartici koja će biti poslana klijentu kao poruka e-pošte. Kako biste sastavili odgovor kliknite na [Novi zadatak] > Odgovori. Primatelj je uvijek zadana osoba za kontakt na kartici no moguće je i dodati primatelje (primjerice dodatne osobe za kontakt, aktivni korisnici ili tvrtka).

Unesite odgovor u okvir za tekst. Za učitavanje predloška kliknite na strelicu pokraj [Pošalji], a zatim na Umetni predložak. Za odbacivanje poruke kliknite na [Pošalji] > Odbaci. Za slanje poruke kliknite na [Pošalji].

Válaszok

Pošiljatelj je uvijek centralni pošiljatelj odabranog modula.

Za dodatne informacije pogledajte: Postavke modula > Pošiljatelj e-pošte, potpis

Tema se sastoji od imena i jedinstvenog ID-a odgovarajuće kartice. Ako je postavljen Upravitelj dolazne pošte centralna adresa e-pošte modula bit će preusmjerena na adresu upravitelja dolazne pošte. U tom slučaju sustav automatski sprema odgovor klijenta u povijest odgovarajuće kartice. To se vrši na temelju ID-a u temi.

Povijest [1.6.]

Ovdje možete vidjeti:

 • završene zadatke
 • promjene statusa
 • izmjene imena vlasnika/kartica/vrijednosti polja
 • slanje e-pošte i SMS-a
 • arhivu e-pošte
 • prijenos datoteke putem polja datoteka
 • izvor postojećeg klijenta

Za svaki pojedini unos uvijek se prikazuje odgovarajuće ime korisnika. Ako je sustav izvršio zadatak prikazuje se MiniCRM. Primjerice pretplata putem obrazaca, izmjene podataka putem veze i API-ja, automatizirano ili skupno slanje e-pošte i SMS poruka i arhiviranje e-pošte.

Za filtriranje unosa kliknite na strelicu pokraj Povijest i odaberite stavku.

07_1_elozmenyek_szukitese

Kontakti [1.7.]

08_kapcsolat

Podatke je moguće dodavati i mijenjati na posjetnicama i obrascima. Za pristup posjetnici kliknite na naziv tvrtke / ime osobe. Za pristup obrascu kliknite na ime osobe za kontakt.

Klikom na adresu e-pošte možete poslati poruku. Klikom na broj telefon možete uputiti poziv.

U kontaktnima se pojavljuje zadana osoba za kontakt. Osobu za kontakt možete dodavati ili mijenjati prelaskom miša preko imena odabrane osobe i klikom na oznaku kvačice.

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje podacima klijenta

Kartice [1.8.]

Pod Kontakti, prema modulima su navedene sve kartice koje pripadaju klijentu. Vidljivi su i njihovi statusi.

08_kapcsolat

Klikom na tipku [Nova kartica] svojem klijentu možete dodati novu karticu unutar odabranog modula.

Polja [1.9.]

U poljima možete spremiti važne informacije koje je moguće koristiti za stvaranje izvješća, statistike i kartica segmenta / grupe i klijenata.

08_kapcsolat

Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba polja

Upravljanje zadacima

11_teendo_felvetele

Za dodavanje novog zadatka, kliknite na tipku [Novi zadatak] [2.1.] na odabranoj kartici.

Izvršitelj zadatka

Odaberite izvršitelja zadatka od aktivnih korisnika u sustavu. Vi ste zadani izvršitelj zadatka.

Pojedinosti o zadatku

Unesite pojedinosti o zadatku u okvir za tekst.

Rok

Moguće je odabrati prethodno odabrani rok ili unijeti određeni datum i vrijeme. Ako kliknete na datum, možete izmijeniti rok bez uređivanja zadatka.

Odaberite datum na na skočnom kalendaru i kliknite na [U redu]. Za kasniju izmjenu kliknite na ikonu kalendara.

Ako rok ističe odgovarajuća kartica na popisu bit će istaknuta. Na taj način možete uvijek vidjeti dnevne zadatke.

Vrsta zadatka, trajanje i obavijesti

Možete dodati zadatak bez vrste ili možete odabrati iz sljedećih:

 • Telefon
 • Telefon (neuspješan)
 • Sastanak
 • Pošta

Moguće ih je prilagoditi po modulima.

Za svaku vrstu može se odrediti i zadano trajanje i vrijeme obavijesti. Trajanje zadatka i obavijesti mogu se vidjeti na sinkroniziranim kalendarima.

Za dodatne informacije pogledajte: Moduli > Prilagodba vrsta zadatka, Kalendari

Priloži datoteku [2.2.]

Kako biste priložili dokumente kliknite na ikonu Priloži datoteku i odaberite datoteku sa svojeg računala.

Preneseni dokumenti dostupni su u otvorenim zadacima i povijesti. Za brisanje privitka kliknite na ikonu Smeće pokraj privitka.

Dodavanje zadataka [2.3.]

Ako ste završili s postavkama kliknite na [Spremi].

Uređivanje zadataka [2.4.]

Za uređivanje spremljenih zadataka kliknite na Uredi.

Istodobno je moguće uređivati više zadataka. Ako na kartici postoji prazno obvezno polje, zadatke je ipak moguće uređivati i označiti ih završenima. Prilikom uređivanja zadatka promjene je moguće izvršiti i na kartici.

Korisnici - ovisno o pravima - mogu mijenjati i tuđe zadatke.

Završavanje zadataka [2.5.]

Nakon što završite zadatak treba ga zatvoriti. Za zatvaranje zadatka kliknite na Označi kao završeno. Nakon toga zadatak je moguće vidjeti u povijesti.

Imajte na umu kako nije moguće mijenjati zadatke koji su označeni kao završeni..

Pregled povijesti i izmjena zadatka [2.6.]

Ako kliknete na točkice, vidjet ćete povijest zadatka (informacije o stvaranju i izmjenama).

13_1_teendo_modositasok

Preuzimanje zadataka

U MiniCRM zaposlenici mogu automatski dobiti zadatke, stvarati ih sami ili - ovisno o njihovim pravima - dodjeljivati nove zadatke svojim suradnicima.

Ako zadatak nije završila osoba koja ga je stvorila, sustav automatski mijenja izvršitelja zadatka nakon klika na [Označi kao završeno] i odobrenja.

Upravljanje zadacima

Oznake pomažu karakterizirati kartice i grupirati ih prema filtrima.

Kako biste dodali novu oznaku kliknite na ikonu Oznaka [3.1.] stavljanjem pokazivača pokraj imena u kontaktima [3.2.]. Ako kliknete izvan polja, oznaka će se dodati klijentu i vidjet će se na svakoj kartici toga klijenta.

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje oznakama u MiniCRM-u

14_cimke01

Povezana e-pošta

Svakoj kartici pripada jedinstvena Adresa e-pošte [4.1.]. Kako biste je vidjeli, kliknite na tipku [Spremi e-poštu u MiniCRM] na kartici.

17_adatlap_emailcim

Poruke e-pošte upućene na tu adresu možete arhivirati i kasnije im pristupati u povijesti.

Uklanjanje kartica

Za premještanje kartice u smeće kliknite na ikonu Premjesti u smeće [5.1.].

18_adatlap_lomtarba_helyezes

Za vraćanje kartice kliknite na njeno ime, a zatim na ikonu Vrati [5.2.] icon.

Za trajno brisanje kliknite na tipku [Trajno izbriši] [5.3.].

19_lomtarbol_visszaallitas

Sustav nudi sljedeće mogućnosti za odabir [5.4.]:

 • Kartica
 • Kontakt + sve kartice
 • Tvrtka + svi kontakti + sve kartice
Trajno brisanje je nepovratni postupak i briše SVE povezane kartice (e-pošta, zadaci i dr.)!

20_vegleges_torles