Postavke jednokratne prijave na portal za korisnike

Omogućava korisnicima pristup portalu za korisnike bez daljnje identifikacije nakon prijave u sustav.

URL za jednokratnu prijavu

Kao administrator idite na stranicu Postavke [1.] > sustava [2.] i unesite URL putem kojeg će korisnici biti identificirani u polje URL za jednokratnu prijavu [3.]. Ta stranica preusmjerit će korisnike na portal za korisnike.

Ügyfélkapu
sso

Token

Služi kao osiguranje kako se neovlaštene osobe ne bi mogle prijaviti. To je niz od 48 slučajnih znakova (velika i mala slova i brojevi) koji je potrebno unijeti prilikom svake prijave.

Token možete zatražiti od Službe za korisnike na adresi: help@minicrm.hu

Parametri

Customer Portal requires the following data in DOHVATI parametar:

 • Id: identifikacijski broj korisnika
 • E-pošta: adresa e-pošte korisnika
 • Ime: korisnikovo ime
 • Prezime: korisnikovo prezime
 • Generirani kod: ili tzv. »hash«. Generirani kod kreira se md5 kodiranjem sljedećih podataka (bez razmaka): Id, e-pošta, ime, prezime, token

Preusmjeravanje

Ako je domena portala za korisnike npr. »sample«, URL je tada: https://sample.minicrm.io/Auth/Remote

Primjer URL-a

Pravilni URL za prijavu trebao bi izgledati ovako: https://sample.minicrm.io/Auth/Remote?Id=12345&Email=miller@minicrm.local&FirstName=Susan&LastName=Miller&Hash=912ec803b2ce49e4a541068d495ab570

Primjer Php koda

Php kod obrade podataka i preusmjeravanja. Provjera autentičnosti na našem sustavu / web stranici nije uključena u primjer.

<?php
  $Token = 'MiniCRM-Customer Portal-Token';

  //Writing user's data into $Params array
  $Params['Id'] = 1234;
  $Params['Email'] = 'username@example.com';
  $Params['FirstName'] = 'John';
  $Params['LastName'] = 'Smith';

  //Creating Hash parameter
  $Params['Hash'] = md5($Params['Id']
             .$Params['Email']
             .$Params['FirstName']
             .$Params['LastName']
             .$Token);

  //Redirecting to Customer Portal with appropriate parameters
  header('Location: https://sample.minicrm.io/Auth/Remote/?'.http_build_query($Params));
?>