Statistika e-pošte

Kako biste pregledali statistiku o slanju e-pošte idite na stranicu Izvješća [1.1.] > Statistika e-pošte [1.2.]. Slanje se organizira padajućim redoslijedom datuma unosa.

01_email_statisztikak

Otvaranje e-pošte

Postotak otvaranja e-pošte moguće je pregledati prema

 • uređaju (stolno računalo / telefon / tablet) [2.1.] i
 • platformi (Windows/Mac/iPhone/Android/drugo) [2.2.].

Email megnyitás
eszköze

Postotak otvaranja

U stupcu Otvorena možete vidjeti postotak otvorenih poruka e-pošte [3.1.].

Ako kliknete na broj vidjet ćete popis odgovarajućih kartica. Ako kliknete na karticu u povijesti možete naći poruku e-pošte.

MiniCRM prati otvaranje e-pošte umetanjem male, nevidljive grafike u poruku e-pošte. Ako je grafika učitana, možete biti sigurni kako je klijent otvorio poruku e-pošte.

Ako međutim klijent nije omogućio prikaz slika u svojoj usluzi e-pošte, sustav neće moći pratiti otvaranje.

Átkattintási
arány

Postotak klikova

Ako skupna e-pošta sadrži veze s praćenjem klikova, MiniCRM može mjeriti koliko je ljudi kliknulo na njih.

Postotak klikova izračunava se prema broju otvorenih, a ne broja poslanih poruka. Tako u stupcu Kliknuto [4.1.] možete vidjeti postotak e-pošte u kojima je kliknuto na vezu (ili više njih).

Ako kliknete na broj vidjet ćete popis odgovarajućih kartica. Ako kliknete na karticu u povijesti možete naći poruku e-pošte.

Ako je netko kliknuo na vezu MiniCRM pretpostavlja smatra kako je e-pošta otvorena.

U sljedećem stupcu prikazan je način slanja:

 • Jednokratno: odnosi se na slanja e-pošta koja su upravo definirana i poruke e-pošte šalju se odmah.

 • Zakazano: odnosi se na slanja e-pošte koja su upravo definirana no poruke e-pošte bit će poslane u zakazano vrijeme.

 • Obično: primjenjuje se na sljedove za automatizaciju.

Átkattintási
arány

Detaljna analiza

Ako kliknete na slanje [5.1.] moći ćete vidjeti pojedinosti o njemu [5.2.].

 • Kartica: prikazuje broj kartica uključenih u slijed za automatizaciju / slanje.
 • Nova kartica: prikazuje broj kartica koje su dodane u slijed za automatizaciju / slanje u određenom vremenskom razdoblju.
 • Aktivna: prikazuje broj kartica koje imaju osobu za kontakt s aktivnom adresom e-pošte koja radi.
 • Poslano: prikazuje broj poslanih poruka e-pošte.
 • Isporučeno: prikazuje broj uspješno isporučenih poruka e-pošte.
 • Otvoreno: prikazuje postotak poruka e-pošte koje se smatraju otvorenima.
 • Kliknuto: prikazuje postotak primatelja koji su kliknuli na vezu s praćenjem klikova.
 • Pretplata otkazana: prikazuje postotak primatelja koji su otkazali pretplatu.
 • Preskočeno: prikazuje postotak kartica koje su uključene u slijed za automatizaciju / slanje no slanje nije bilo uspješno. Razlog može biti u tome što je klijent otkazao pretplatu, adresa e-pošte se smatra da ne radi ili nije aktivirana.

Részletes
elemzés

Részletes
elemzés