Izvoz

Izvoz podataka klijenta

Administratori mogu izvesti podatke klijenta u .XLS / .CSV datoteke odabirom spremljenih filtara u odabranom modulu [1.1.].

Za dodatne informacije pogledajte: Filtri

Nakon učitavanje kliknite na [Izvoz] > Excel [1.2.]. Nakon toga preglednik nudi mogućnosti otvaranja u Excelu ili preuzimanja .XLS ili .CSV datoteke (ovisno o količini podataka).

00_mentett_szuro_megnyitasa

01_exportalas_excelbe

Ako kliknete na ikonu Tablični prikaz [1.3.] u .XLS ili .CSV datoteku izvest će se samo oni podaci (stupci) koji su filtrirani naredbom Dodavanje polja. No ako odaberete Prikaz popisa [1.4.] izvest će se svi podaci (polje, podaci o tvrtki, zadani kontakti i zadana adresa tvrtke) koji se nalaze na karticama filtriranim pomoću učitanog filtra.

02_exportalas

Ako je broj kartica koje želite izvesti manji od 2500 datoteka će se spremiti u .XLS formatu, a ako je veći od 2500 spremit će se u .CSV formatu bez obzira je li odabran tablični prikaz ili ne. Ako nije odabran, u .CSV datoteku moguće je izvesti najviše 25.000 redaka, ako je odabran nema takvog ograničenja.