Integracija s LiveChatom

Povežite MiniCRM sa LiveChatom i Vaš razgovor sa klijentima će automatikom biti arhiviran u MiniCRM-u.

Zašto služi integracija s LiveChatom?

Možete započeti razgovor s posjetiteljima vaše web stranice u prozoru razgovora koji se automatski pojavi. Integracijom ćete sve LiveChat razgovore sa svojim sadašnjim i potencijalnim klijentima snimiti na kartici koja se automatski dodaje u MiniCRM.

Postupak povezivanja

  1. Idite na stranicu [Obrasci] i kliknite na [Novi obrazac] > [Novi LiveChat upravitelj]. Možete odrediti ciljni status, dodati polja i odabrati predložak potvrdne poruke e-pošte koja će biti poslana nakon završetka razgovora i dodavanja nove kartice u MiniCRM. live-chat-integracio-03
  2. Stvaranje LiveChat računa: https://www.livechatinc.com/signup/

  3. Kako biste podesili postavke integracije (Postavke > Integracije > Webhooks), kliknite na sljedeću vezu: https://my.livechatinc.com/settings/webhooks

  4. Kliknite na vezu +Dodaj webhook.

  5. U polju Događaj označite završetak razgovora.

  6. U polju Vrsta podataka označite sve mogućnosti. live-chat-integracio-04

  7. Kopirajte Webhook URL iz MiniCRM-a i umetnite ga u polje Odredišni URL. Naposljetku kliknite na [Dodaj webhook]. live-chat-integracio-05