Aktiviranje adresa e-pošte i otkazivanje pretplate

Upravljanje adresama e-pošte

Idite na stranicu Postavke [1.1.] > Crna lista [1.2.] u svojstvu administratora kako biste vidjeli adrese e-pošte sa svojstvima “Nije pretplaćen”, “Pretplata otkazana”, i “Ne radi”. Možete tražiti pomoću polja Traži [1.3.] ili ih filtrirati prema vrsti [1.4.].

Email címek
kezelése

Ovdje navedene adrese e-pošte ne primaju e-poštu koja se šalje sljedovima za automatizaciju ili spremljenim filtrima. Na te adrese moguće je slati poruke samo ručno.

Za dodatne informacije pogledajte: Provjera adresa e-pošte i poslane e-pošte > > Statusi e-pošte; Slanje e-pošte (skupna e-pošta, slijed za automatizaciju)

Aktiviranje adresa e-pošte

Za aktiviranje adresa e-pošte sa statusom “Pretplata otkazana” ili »Ne radi« kliknite na nju i zatim na tipku [Aktivira] [2.1.].

Ako ponovno aktivirate adresu koja ne radi, ona postaje aktivna, no međutim ako se ponovno pojavi pogreška, adresa će opet biti označena statusom »Ne radi«.

Nakon aktiviranja adrese s koje je otkazana pretplata primatelju možete poslati automatsku / skupnu e-poštu. Ako primatelj s te adrese izvijesti o primitku neželjene pošte (spamu) u vašem će sustavu biti prekinuto slanje skupne e-pošte.

Email címek
aktiválása

Otkazivanje pretplate za adrese e-pošte

Kako biste otkazali pretplatu za neku adresu kliknite na [Otkaži pretplatu za e-poštu] [3.1.], unesite adresu e-pošte, zatim kliknite na [Otkaži pretplatu] [3.2.]. Nakon toga sa sustava više nećete moći slati automatsku / skupnu e-poštu na tu adresu.

Email címek
leiratkoztatása