Postavke modula

Poslovni procesi tvrtke su različiti svakim nizom aktivnosti. Oni se mogu razlikovati jedni od drugih pomoću modula.

01_modulok

Stvaranje modula

Administratori mogu vidjeti aktivne module [1.3.] i one koji su premješteni u smeće [1.4.] na stranici Postavke [1.1.] > modula [1.2.].

02_modulok_testreszabasa

Postoji 10 predložaka modula:

  • Prodaja
  • Ponavljajući prihod
  • Služba pomoći
  • Projekti
  • Račun
  • HR
  • Događaji
  • Partneri
  • Web trgovina
  • Narudžba

Kako biste dodali novi modul kliknite na [Novi modul] [1.5.] i odaberite predložak, zatim kliknite na [Dodaj] [1.6.]. Prema odabranom predlošku novom modulu će se dodati statusi, e-pošta, zadaci i sljedovi za automatizaciju. Kasnije ih je moguće izmijeniti.

03_uj_modul_hozzaadasa

Postavke modula

Samo administratori mogu mijenjati postavke na stranici [Postavke [2.1.] > modula [2.2.] i klikom na naziv odabranog Modula [2.3.].

04_modul_beallitasok

Na stranici Uredi modul možete odrediti::

Nakon određivanja postavki kliknite na [Spremi] [2.4.].

05_modul_szerkesztes

Naziv i položaj

Kako biste preimenovali modul i njegove stavke ili promijenili položaj na kojem se nalazi [3.3.], idite na stranicu Postavke [3.1.] > modula [3.2.] u svojstvu administratora i kliknite na naziv modula.

06_modul_neve_pozicioja

Pošiljatelj e-pošte, potpis

Idite na stranicu Postavke [4.1.] > modula [4.2.] u svojstvu administratora, kliknite na naziv modula i na stranici Uredi modul odredite naziv, adresu e-pošte i potpis glavnog pošiljatelja [4.3.].

07_modul_kozponti_felado

Zadani potpis je prethodno kreiran predložak koji je na istom jeziku kao i sustav.

Potpis glavnog pošiljatelja sadrži podatke navedene u poljima Ime, Adresa e-pošte, Broj mobilnog telefona.

Redoslijed polja je sljedeći:

Ime glavnog pošiljatelja

Mobitel:…

E-pošta:..

Zadani raspored podataka nije moguće mijenjati.

Odabirom Prilagođeni potpis u potpis možete dodati više podataka.

Za umetanje potpisa - zadanog ili prilagođenog - u poruku koristite varijablu Pošiljatelj: Potpis e-pošte.

Ako označite Gore navedenu adresu e-pošte koristi kao zadanog pošiljatelja u korisničkoj e-pošti možete odrediti glavnog pošiljatelja za odabrani modul. To je moguće izmijeniti u polju Pošiljatelj prije slanja poruke e-pošte.

Slanje SMS poruka

Idite na stranicu Postavke [5.1.] > modula [5.2.] u svojstvu administratora, kliknite na naziv modula i odredite broj mobilnog telefona koji će se koristiti kao glavni pošiljatelj SMS poruka u odabranom modulu [5.3.].

08_modul_kozponti_mobilszam

Prilagodba vrsta zadataka

Različiti moduli mogu sadržavati različite vrste zadataka.

Za prilagodbu vrsta zadataka i boja idite na stranicu Postavke [6.1.] > modula [6.2.] u svojstvu administratora i kliknite na naziv modula.

Možete odrediti zadano trajanje i vrijeme obavješćivanja za svaku vrstu koja će biti vidljiva u sinkroniziranim kalendarima.

Možete urediti naziv vrsta, trajanje, vrijeme obavijesti i njihovu boju. Moguće je i promijeniti njihov položaj (naviše-naniže) i brisati ih pomoću crvene ikone [6.3.].

Za dodavanje novih stavki kliknite na tipku [Nova vrsta] [6.4.].

10_teendo_tipusok_testreszabasa

Brisanje modula

Samo administratori mogu brisati module na stranici Uredi modul i klikom na odabrani modul. Ako kliknete na ikonu [Smeće] [7.1.],odabrani modul postaje neaktivan.

Neaktivni moduli ne vide se na glavnom izborniku, kao niti na karticama i posjetnicama. Uz to u taj modul nije moguće dodati kartice. Ako ga vratite, modul će biti ponovno aktivan.

09_modul_torlese