Pretraživanje

Traženje tvrtki, osoba, kartica i zadataka

Pretraživanje u MiniCRM-u

Pomoću polja za pretraživanje [1.1.]. možete tražiti tvrtku, osobu za kontakt, karticu ili zadatak. Nije moguće tražiti kartice koje su premještene u smeće.

01_kereses

Ako tražite bez odabira vrste, bit će prikazane samo kartice. Može se dogoditi da su neke stavke navedene jer odgovaraju podacima osoba za kontakt, a ne podacima kartice. Stavke će biti poredane padajućim redoslijedom datuma izmjene kartica ili zadataka.

Prikazuju se i statusi kartica [1.2.].

Odabirom vrste možete tražiti tvrtku, osobu za kontakt ili zadatak [1.3.]. Stavke će biti poredane padajućim redoslijedom stupnja relevantnosti ključne riječi.

Traženje se vrši u svim naslovima, okvirima teksta i adresama e-pošte. Nije moguće tražiti brojeve osim telefonskih.

02_keresesi_talalatok

Pomoćnik za pretraživanje

Ne trebate unositi cijeli naziv kartice ili kontakta jer sustav automatski navodi stavke koje odgovaraju znakovima koje ste do tada unijeli [2.1.].

03_kereso_segito

Traženje adresa e-pošte

Ako unesete adresu e-pošte prikazat će se sve kartice na kojima je adresa zapisana i kontakte.

Primjerice, ako je adresa help@minicrm.io trebate unijeti samo »help«. No preporučuje se unijeti i znak @.

Traženje brojeva telefona

Ako tražite broj telefona izostavite pozivni za grad.

Dovoljno je unijeti zadnjih šest znamenki u polje za pretraživanje jer sustav automatski pretpostavlja da se radi o broju telefona. Dodatni interpunkcijski znakovi ne uzimaju se u obzir.

Primjerice, možete naći broj telefona 07778 123456 unosom sljedećeg niza: 123456. Nakon toga pojavit će se svi kontakti koji imaju spremljen taj broj. Ako izostavite zadnji dio broja neće biti pronađena niti jedna stavka.

Traženje brojeva

Vrijednosti pohranjene u brojčanim poljima možete tražiti pomoću filtara.

Za dodatne informacije pogledajte: Filtri

Možete tražiti brojeve (maks. 5 znamenki) spremljene u tekstualnim okvirima i koji se pojavljuju u nazivu kartica.

Napredno pretraživanje

Napredno pretraživanje vrši se pravilnim određivanjem i navođenjem više uvjeta za filtar.

Za dodatne informacije pogledajte: Filtri