Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA.

Pojašnjenje stavki računa za električnu energiju

Poslovni korisnik d.o.o.
Savska 32  Adresa korisnika za dostavu računa
10000 Zagreb
  • Korisnička podrška: 0800 9100
  • E-mail: info.poslovni@t.ht.hr
  • Adresa: Hrvatski Telekom d.d. p.p. 21, 10020 Zagreb
Vaš račun za električnu energiju Hrvatskog Telekoma broj 4000003456-174-8 ZA 02/2017 Broj računa te obračunsko razdoblje na koje se račun odnosi
OMMxxxxxxxxxx Broj obračunskog mjernog mjesta na kojem je utvrđena potrošnja električne energije za navedeni period
opis usluge  Naziv usluga koje su korištene i zadužene na računu količina  Količina energije utrošene u obračunskom razdoblju obrač. jed. Jedinice mjere pojedinih obračunskih elemenata jed. cij./kn Jedinične cijene (bez PDV-a) određene tarifnim sustavima puna cij./kn Obračunati iznos po tarifnim stavkama, odnosno umnožak količina i jediničnih cijena, zaokružen na dva decimalna mjesta popust/kn  Popust temeljem pretplatničkog ugovora ili po posebnoj akciji HT-a iznos/kn  Ukupni iznos za pojedinačnu korištenu uslugu bez PDV-a s uključenim popustom
Potrošnja - tarifni model Bijeli (VT) Stavka označava obračunatu potrošnju električne energije - utrošenih kWh.
1. Dvotarifno brojilo / Bijela tarifa:
- Tarifni model Bijeli - viša tarifa - označava potrošnju električne energije u višoj tarifi (tijekom zimskog računanja vremena viša tarifa se primjenjuje u periodu od 07 do 21 sat, odnosno od 08 do 22 sata tijekom ljetnog računanja vremena)
300 kWh 0,475 142,50 - 142,50
Potrošnja - tarifni model Bijeli (NT) Stavka označava obračunatu potrošnju električne energije - utrošenih kWh.
1. Dvotarifno brojilo / Bijela tarifa:
- Tarifni model Bijeli - niža tarifa - označava potrošnju električne energije u nižoj tarifi (tijekom zimskog računanja vremena niža tarifa se primjenjuje u periodu od 21 do 07 sati, odnosno od 22 do 08 sati tijekom ljetnog računanja vremena)
100 kWh 0,2375 23,75 - 23,75
Iznos za električnu energiju  Ukupan iznos obračunat po tarifnim stavkama 166,25
Korištenje distribucijske mreže - tarifni model Bijeli (VT) Stavka označava obračunatu naknadu za korištenje distribucijske mreže - utrošenih kWh.
Obračunava se na temelju ostvarenih količina električne energije i snage, ovisno o tarifnom modelu u skladu s Tarifnim sustavom za prijenos električne energije i Tarifnim sustavom za distribuciju električne energije.
300 kWh 0,24 72,00 - 72,00
Korištenje distribucijske mreže - tarifni model Bijeli (NT) 100 kWh 0,12 12,00 - 12,00
Korištenje prijenosne mreže - tarifni model Bijeli (VT) Stavka označava obračunatu naknadu za korištenje prijenosne mreže - utrošenih kWh.
Obračunava se na temelju ostvarenih količina električne energije i snage, ovisno o tarifnom modelu u skladu s Tarifnim sustavom za prijenos električne energije i Tarifnim sustavom za distribuciju električne energije.
300 kWh 0,11 33,00 - 33,00
Korištenje prijenosne mreže - tarifni model Bijeli (NT) 100 kWh 0,05 5,00 - 5,00
Prekomjerno preuzeta jalova energija 283 kVArh 0,15 42,45 - 42,45
Registrirana snaga u doba više tarife 10 kWh 44,50 445,00 - 445,00
Naknada za mjernu uslugu Naknada za mjernu uslugu - naplaćuje se po svakom obračunskom mjernom mjestu 1 mjesec 10,00 10,00 - 10,00
Iznos za korištenje mreže 619,45
Naknada za poticanje proizvode iz obnovljivih izvora Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora – naknada se obračunava sukladno Uredbi Vlade RH o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/13). Iznos naknade je 0,035 kn/kWh. 400 kWh 0,035 14,00 - 14,00
Trošarina za neposlovnu upotrebu el. energije Trošarina za neposlovnu upotrebu električne energije u iznosu od 0,0035 kn/kWh ili trošarina za neposlovnu upotrebu električne energije u iznosu od 0,0075 kn/kWh. 400 kWh 0,0075 3,00 - 3,00
Iznos oporezivih usluga i proizvoda  Ukupno zaduženje bez PDV-a 802,70
PDV (13%)  Obračun PDV-a za oporezive stavke na računu 104,35
IZNOS RAČUNA  Ukupan iznos računa za uplatu 907,05

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća plaćanja.

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR8523600001500074255 u ZABA-i, HR3423900011500001439 u HPB-u, HR5524840081500153635 u RBA ili HR7723400091510473628 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 4000003456-174-8.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 29. 10020 Zagreb.

Kako bi Vam olakšali snalaženje pri pregledu računa za električnu energiju, pojašnjenje stavki te posebne napomene vezane uz račun možete pogledati na linku https://www.hrvatskitelekom.hr/podrska/racuni/pojasnjenje-racuna.

Pored navedenih stavki na računu se mogu pojaviti dodatne stavke:

Stavka vezana za zatezne kamate – stavka se javlja ukoliko prethodni račun nije podmiren na vrijeme.

Stavke vezane za promotivne ponude HT-a - moguće pojavljivanje stavki koje se odnose na dodatne pogodnost koju korisnik ostvaruje temeljem mogućih promotivnih ponuda HT-a. Pogodnosti HT-a se primjenjuju samo obračunatu potrošnju električne energije.

Napomena: Na oglednom primjerku računa podaci su provizorni, a služe u svrhu pojašnjenja i bolje razumljivosti pojedinih stavki računa.

ŽELITE LI DA VAS KONTAKTIRAMO?

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaša pitanja

Osobne podatke prikupljamo radi kontaktiranja korisnika. Zato je važno da su točno napisani. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka pogledajte u
Politici zaštite privatnosti korisnika HT-a.