Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA.

Pojašnjenje stavki računa za Extra Biz total + M

CROATA d.o.o.

BONDIĆEVA 007  Adresa korisnika za dostavu računa
10000 Zagreb
  • Korisnička podrška:: 0800 9100
  • E-mail: info.poslovni@t.ht.hr
  • Adresa: Hrvatski Telekom d.d. p.p.12, 10020 Zagreb

  • OIB: xxxxxxxxxxx Broj OIB-a korisnika
Vaš račun za usluge u mobilnoj mreži Hrvatskog telekoma
Tarifni model: Extra Biz total+ M, za broj 098xxxyyy za 11/2013
Naziv Naziv usluga koje su korištene i zadužene na računuIznos u kn Ukupan iznos
Ukupan iznos oporezivih usluga i naknada Ukupan iznos svih mjesečnih naknada i korištenih usluga u obračunskom razdoblju bez PDV-a240,61
PDV 25 % Obračunati PDV-a za oporezive stavke na računu 60,15
Ukupan iznos neoporezivih usluga i naknada Ukupan iznos naknade za radijsku frekvenciju, premium SMS, SMS parking i sve ostale slične usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a ili je PDV već uračunat u cijenu 5,00
Ukupan iznos računa (PDV uključen) 305,76


Datum dospijeća: 20.12.2013.

Molimo vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća plaćanja.
Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR6023600001500200999 u ZABA-i, HR4124840081500175227 u RBA ili HR4923400091510407784 u PBZ-u.

Na dan 31.10.2013. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 325,14 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći Poziv na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug. Pojašnjenje za plaćanje nepodmirenog duga po prethodnim računima

Eventualni prigovor na iznos računa možete podnijeti pisanim putem u roku 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 29, 10020 Zagreb.

Posjetite poslovni.hrvatskitelekom.hr i administrirajte svoje HT usluge, narudžbe i račune on-line  * Mjesto, gdje se na računu tiskaju informacije koje su bitne za Vas i koje Vam želimo prenijeti

Napomena: Na oglednom primjerku računa i specifikacije podaci su provizorni, a služe u svrhu pojašnjenja i bolje razumljivosti pojedinih stavki.

Tarifni model: Extra Biz total+ M
Specifikacija usluga i naknada za broj 098xxxyyy za broj 11/2013

Naziv  Naziv usluga koje su korištene i zadužene na računu Količina  Broj usluga ili poziva obavljenih tijekom obračunskog razdoblja Obračunato
trajanje Vrijeme trajanja pojedine usluge (poziva, GPRS prijenosa podataka, roaming-a) i dr.
Puna cijena
(u kn) Ukupni iznos za pojedinačnu korištenu uslugu bez PDV-a
Popust
(u kn)  Popust temeljem pretplatničkog ugovora ili po posebnoj akciji HT-a
Iznos
(u kn) Ukupni iznos za pojedinačnu korištenu uslugu bez PDV-a s uključenim popustom
Oporezive naknade i usluge

Naknade
Mjesečna naknada Mjesečna naknada za vašu tarifu 1 - 140,00 - 140,00
Mjesečna naknada za Opciju Flat Mjesečna naknada za korištenje opcija 1 - 40,00 - 40,00
Naknada za MAXtv To Go paket Mjesečna naknada za korištenje opcija 1 - 20.00 - 20.00
Naknade - ukupno   200,00 0,00 200,00
Usluge

Usluge unutar Hrvatske
Pozivi prema mobilnoj HT mreži 152 Broj poziva prema mobilnoj HT mreži 5:23:00 Obračunato trajanje od 5 sati 23 min i 00 sek. za 152 ostvarenih poziva prema brojevima unutar mobilne HT mreže 0,00 Za pozive prema mobilnoj HT mreži, cijena minute uključena je u cijenu mjesečne naknade za neograničeno trajanje poziva - 0,00 Za pozive prema mobilnoj HT mreži, cijena minute uključena je u cijenu mjesečne naknade za neograničeno trajanje poziva
Pozivi prema drugim nac. nepok. mrežama 1 Broj poziva prema drugim nacionalnim nepokretnim mrežama 0:01:00 Obračunato trajanje od 1 minute za 1 ostvareni poziv prema brojevima iz drugih nacionalnih nepokretnih mreža 0.00 Pozivi prema drugim nacionalnim nepokretnim mrežama i pozivi prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama u trajanju od 250 minuta uključeni su u cijenu mjesečne naknade. - 0.00 Pozivi prema drugim nacionalnim nepokretnim mrežama i pozivi prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama u trajanju od 250 minuta uključeni su u cijenu mjesečne naknade.
Pozivi prema drugim nac. pokretnim mrežama 31 Broj poziva prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama 2:01:00 Obračunato trajanje od 56 minuta za 31 ostvareni poziv prema brojevima iz drugih nacionalnih pokretnih mreža 0,00 Pozivi prema drugim nacionalnim nepokretnim mrežama i pozivi prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama u trajanju od 250 minuta uključeni su u cijenu mjesečne naknade. - 0,00 Pozivi prema drugim nacionalnim nepokretnim mrežama i pozivi prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama u trajanju od 250 minuta uključeni su u cijenu mjesečne naknade.
Pozivi prema inozemnim mrežama 1 Broj ostvarenih poziva iz RH prema brojevima inozemnih operatora 0:02:00 Obračunato trajanje od 2 minute za 1 ostvareni poziv prema brojevima iz drugih nacionalnih pokretnih mreža 5,27 Ukupan iznos obračunatog trajanja poziva prema BiH obračunato prema Cjeniku usluga u roaming-u. - 5,27 Ukupan iznos obračunatog trajanja poziva prema BiH obračunato prema Cjeniku usluga u roaming-u.
GPRS prijenos podataka 8 Broj spajanja na Internet 201930 kb Obračunati podatkovni promet ostvaren putem 8 spajanja na Internet 0,00 Podatkovni promet u ovom tarifnom modelu se ne naplaćuje - 0,00 Podatkovni promet u ovom tarifnom modelu se ne naplaćuje
Pozivi prema fiksnoj HT mreži 1 Broj poziva prema fiksnoj HT mreži 0:02:00 Obračunato trajanje od 2 minute za 1 ostvareni poziv prema brojevima iz fiksne HT mreže 0,00 Za pozive prema mobilnoj HT mreži, cijena minute uključena je u cijenu mjesečne naknade za neograničeno trajanje poziva - 0,00 Za pozive prema mobilnoj HT mreži, cijena minute uključena je u cijenu mjesečne naknade za neograničeno trajanje poziva
SMS prema mobilnoj HT mreži 37 Broj poslanih SMS poruka prema mobilnoj HT mreži - 0,00 Od ukupnog broja poslanih SMS poruka prema mobilnoj HT mreži i SMS poruka prema drugim mrežama (48=37+11) u ovoj tarifi je 100 SMS-ova uključeno u cijenu mjesečne naknade - 0,00 Od ukupnog broja poslanih SMS poruka prema mobilnoj HT mreži i SMS poruka prema drugim mrežama (48=37+11) u ovoj tarifi je 100 SMS-ova uključeno u cijenu mjesečne naknade
SMS prema drugim mrežama 11 Broj poslanih SMS poruka prema drugim mrežama - 0,00 Od ukupnog broja poslanih SMS poruka prema mobilnoj HT mreži i SMS poruka prema drugim mrežama (48=37+11) u ovoj tarifi se 100 SMS-ova ne naplaćuju - 0,00 Od ukupnog broja poslanih SMS poruka prema mobilnoj HT mreži i SMS poruka prema drugim mrežama (48=37+11) u ovoj tarifi se 100 SMS-ova ne naplaćuju
SMS prema inozemnim mrežama 33 Broj poslanih SMS poruka prema inozemnim mrežama - 26,07 Obračunato 33 SMS poruka prema inozemnim mrežama po cijeni tarife od 0,79 kn po poruci; 33x0,79=26,07 - 26,07 Obračunato 33 SMS poruka prema inozemnim mrežama po cijeni tarife od 0,79 kn po poruci; 33x0,79=26,07
Usluge unutar Hrvatske - ukupno 31,34
Usluge u inozemstvu
Pozivi 5 0:05:00 9,27 - 9,27
Usluge u inozemstvu - ukupno 9,27
Usluge - ukupno 40,61 0.00 40,61
Ukupan iznos oporezivih usluga i naknada 240,61
Neoporezive naknade i usluge
Radijska frekvencija*  Mjesečna naknada za uporabu radijskih frekvencija naplaćuje se po svakom priključku 1 5.00 5,00
Ukupan iznos neoporezivih usluga i naknada 5,00


*Prolazna stavka temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u
***Oslobođeno temeljem članka 40.st.1 točke d) Zakona o PDV-u Klauzule o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ispisuju se kada su u računu zaračunate usluge oslobođene plaćanja PDV-a

*Posjetite moj.hrvatskitelekom.hr i administrirajte sve HT usluge na jednom mjestu, informirajte se o iznosu, pregledu i načinu plaćanja računa te provjerite stanje tekuće potrošnje.  * Mjesto, gdje se na računu tiskaju informacije koje su bitne za Vas i koje Vam želimo prenijeti

ŽELITE LI DA VAS KONTAKTIRAMO?

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaša pitanja

Osobne podatke prikupljamo radi kontaktiranja korisnika. Zato je važno da su točno napisani. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka pogledajte u
Politici zaštite privatnosti korisnika HT-a.