Slažem se

Hrvatskitelekom.hr poštuje vašu privatnost. Kolačiće (eng. 'cookies') koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja, osiguravanje integracije s društevnim mrežama i prikaz(ciljanih) reklamnih sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici pristajete na to da koristite kolačiće.
Postavke kolačića možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Pojašnjenje stavki računa za Plan za posao M

CROATA d.o.o.

BONDIĆEVA 007  Adresa korisnika za dostavu računa
10000 Zagreb
  • Korisnička podrška: 0800 9100
  • E-mail: info.poslovni@t.ht.hr
  • Adresa: Hrvatski Telekom d.d. p.p.12, 10020 Zagreb

  • OIB: xxxxxxxxxxx Broj OIB-a korisnika
Vaš račun za usluge u mobilnoj mreži Hrvatskog telekoma
Tarifni model: Plan za posao M, za broj 098xxxyyy za 11/2013
Naziv Naziv usluga koje su korištene i zadužene na računuIznos u kn Ukupan iznos
Ukupan iznos oporezivih usluga i naknada Ukupan iznos svih mjesečnih naknada i korištenih usluga u obračunskom razdoblju bez PDV-a402,97
PDV 25 % Obračunati PDV-a za oporezive stavke na računu 100,74
Ukupan iznos neoporezivih usluga i naknada Ukupan iznos naknade za radijsku frekvenciju, premium SMS, SMS parking i sve ostale slične usluge koje ne podliježu plaćanju PDV-a ili je PDV već uračunat u cijenu 5,00
Ukupan iznos računa (PDV uključen) 508,71


Datum dospijeća: 20.12.2013.

Molimo vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća plaćanja.
Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR6023600001500200999 u ZABA-i, HR4124840081500175227 u RBA ili HR4923400091510407784 u PBZ-u.

Na dan 31.10.2013. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 525,14 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći Poziv na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug. Pojašnjenje za plaćanje nepodmirenog duga po prethodnim računima

Eventualni prigovor na iznos računa možete podnijeti pisanim putem u roku 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 29, 10020 Zagreb.

Posjetite poslovni.hrvatskitelekom.hr i administrirajte svoje HT usluge, narudžbe i račune on-line  * Mjesto, gdje se na računu tiskaju informacije koje su bitne za Vas i koje Vam želimo prenijeti

Napomena: Na oglednom primjerku računa i specifikacije podaci su provizorni, a služe u svrhu pojašnjenja i bolje razumljivosti pojedinih stavki.

Tarifni model: Plan za posao M
Specifikacija usluga i naknada za broj 098xxxyyy za broj 11/2013

Naziv  Naziv usluga koje su korištene i zadužene na računu Količina  Broj usluga ili poziva obavljenih tijekom obračunskog razdoblja Obračunato
trajanje Vrijeme trajanja pojedine usluge (poziva, GPRS prijenosa podataka, roaming-a) i dr.
Puna cijena
(u kn) Ukupni iznos za pojedinačnu korištenu uslugu bez PDV-a
Popust
(u kn)  Popust temeljem pretplatničkog ugovora ili po posebnoj akciji HT-a
Iznos
(u kn) Ukupni iznos za pojedinačnu korištenu uslugu bez PDV-a s uključenim popustom
Oporezive naknade i usluge

Naknade
Mjesečna naknada Mjesečna naknada za vašu tarifu 1 - 76,00 - 76,00
Naknade - ukupno   76,00 0,00 76,00
Usluge
Usluge unutar Hrvatske
Pozivi prema mobilnoj HT mreži 195 Broj poziva prema mobilnoj HT mreži 6:24:00 obračunato trajanje od 6 sati 24 min i 00 sek. za 195 ostvarenih poziva prema brojevima unutar mobilne HT mreže (384 min) 237,41 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade i troše se kronološki dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 83 poziva u trajanju od 146 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 112 poziva u trajanju od 238 minuta obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (238x0,81=192,78 kn). Od svih 195 jedan poziv je neostvaren a za ostale pozive obračunata je naknada za uspostavu poziva (194x0,23=44,62) Ukupno obračunato 237,41 kn (192,78+44,62=247,40). Razlika od 0,01 kn rezultat je zaokruživanja. Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama. - 237,41 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 83 poziva u trajanju od 146 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 112 poziva u trajanju od 238 minuta obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (238x0,81=192,78 kn). Od svih 195 jedan poziv je neostvaren a za ostale pozive obračunata je naknada za uspostavu poziva (194x0,23=44,62) Ukupno obračunato 237,41 kn (192,78+44,62=247,40). Razlika od 0,01 kn rezultat je zaokruživanja. Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama.
Pozivi prema drugim nac. pokretnim mrežama 76 Broj poziva prema drugim nacionalnim pokretnim mrežama 2:01:00 obračunato trajanje od 2 sata 1 min i 00 sek. za 76 ostvarenih poziva prema brojevima iz svih nacionalnih pokretnih mreža (121 min) 75,55 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade i troše se kronološki dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 29 poziva u trajanju od 49 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 47 poziva u trajanju od 72 minute obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (72x0,81=58,32 kn). Od svih 76 jedan poziv je neostvaren a za ostale pozive obračunata je naknada za uspostavu poziva (75x0,23=17,25) Ukupno obračunato 75,55 kn (58,32+17,25=75,57). Razlika od 0,02 kn rezultat je zaokruživanja. Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama. - 75,55 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 29 poziva u trajanju od 49 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 47 poziva u trajanju od 72 minute obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (72x0,81=58,32 kn). Od svih 76 jedan poziv je neostvaren a za ostale pozive obračunata je naknada za uspostavu poziva (75x0,23=17,25) Ukupno obračunato 75,55 kn (58,32+17,25=75,57). Razlika od 0,02 kn rezultat je zaokruživanja. Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama.
Pozivi prema brojevima s posebnom tarifom 2 Broj poziva prema brojevima s posebnom tarifom (u ovom primjeru Točno vrijeme) 0:00:30 Obračunato trajanje od 30 sekundi za 2 ostvarena poziva prema brojevima s posebnom tarifom (u ovom primjeru Točno vrijeme) 6,50 Ukupan iznos od 6,50 kn za 2 poziva prema brojevima s posebnom tarifom (Točno vrijeme). Cijena poziva je 3,25 kn (bez PDV-a) (6,50*2x3,25). - 6,50 Ukupan iznos od 6,50 kn za 2 poziva prema brojevima s posebnom tarifom (Točno vrijeme). Cijena poziva je 3,25 kn (bez PDV-a) (6,50*2x3,25).
Pozivi prema fiksnoj HT mreži 8 Broj poziva prema T-Com mreži 0:12:00 Obračunato trajanje od 12 minuta za 8 ostvarena poziva prema brojevima u T-Com mreži 7,51 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade i troše se kronološki dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 4 poziva u trajanju od 5 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 4 poziva u trajanju od 7 minuta obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (7x0,81=5,67 kn). Za svih 8 poziva obračunata je naknada za uspostavu poziva (8x0,23=1,84) Ukupno je obračunato 7,51 kn (5,67+1,84=7,51). Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama. - 7,51 Za pozive prema svim nacionalnim mrežama 200 minuta uključeno je u cijenu mjesečne naknade dok se uspostava poziva naplaćuje. Cijena za 4 poziva u trajanju od 5 minuta uključena je u mjesečnu naknadu a 4 poziva u trajanju od 7 minuta obračunato je po cijeni od 0,81 kn (bez PDV-a) po minuti (7x0,81=5,67 kn). Za svih 8 poziva obračunata je naknada za uspostavu poziva (8x0,23=1,84) Ukupno je obračunato 7,51 kn (5,67+1,84=7,51). Preostale minute uključene u cijenu mjesečne naknade, obračunate su u pozivima prema svim ostalim nacionalnim mrežama.
SMS prema drugim mrežama 2 Broj poslanih SMS poruka prema drugim mrežama - 0,00 U ovoj tarifi je 200 SMS-a uključeno u cijenu mjesečne naknade - 0,00 U ovoj tarifi je 200 SMS-a uključeno u cijenu mjesečne naknade
Usluge unutar Hrvatske - ukupno 326,97
Usluge - ukupno 326,97 0.00 326,97
Ukupan iznos oporezivih usluga i naknada 402,97
Neoporezive naknade i usluge
Radijska frekvencija*  Mjesečna naknada za uporabu radijskih frekvencija naplaćuje se po svakom priključku 1 5.00 5,00
Ukupan iznos neoporezivih usluga i naknada 5,00


*Prolazna stavka temeljem članka 33. st. 3. Zakona o PDV-u
***Oslobođeno temeljem članka 40.st.1 točke d) Zakona o PDV-u Klauzule o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ispisuju se kada su u računu zaračunate usluge oslobođene plaćanja PDV-a

ŽELITE LI DA VAS KONTAKTIRAMO?

Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaša pitanja

Osobne podatke prikupljamo radi kontaktiranja korisnika. Zato je važno da su točno napisani. Detaljnije o zaštiti osobnih podataka pogledajte u
Politici zaštite privatnosti korisnika HT-a.